Archive

Archive for 18/11/2009

MINDAMUJAHID MENDAMBAKAN KEBIJAKSANAAN LUQMANUL HAKIM

Makam Luqmanul Hakim, di Mahdhumas Iskadanriah

Tentang nama Luqman, tidak terdapat dalam al-Quran kecuali dalam surah Luqman, itupun di pertengahan surah. Dalam surah ini terdapat lapan ayat yang menyentuh tentang Luqman al-Hakim dan anak-anaknya, iaitu bermula dari ayat 12 hingga ke ayat 19. Para ulama tidak sepakat kata tentang siapakah Luqman itu? Dari manakah asal-usulnya? Adakah dia seorang Arab atau ‘Ajam? Apakah pekerjaannya dan adakah dia seorang nabi atau seorang hamba yang soleh?

Tentang namanya terdapat dalam “Tafsir al-Qurtubiy” yang diriwayatkan oleh Muhammad ibn Ishak bahawa namanya ialah Luqman ibn Ba’ura’ ibn Nahur ibn Tarah dan Tarah ini ialah Azar ayah nabi Ibrahim a.s. Menurut silsilahnya Nahur mempunyai dua orang saudara iaitu Ibrahim dan Harun. Luqman adalah cucunya. Berdasarkan pendapat ini bolehlah dikatakan bahawa Luqman cucu saudara kepada Nabi Ibrahim a.s.

Read more…

Categories: ISU DUNIA, MINDA MUJAHID