Home > KITA DAN ISLAM > KITA PPMS, PPMS KITA: MISI YANG MASIH KABUR

KITA PPMS, PPMS KITA: MISI YANG MASIH KABUR


“Maka Dengan sebab rahmat (yang melimpah-limpah) dari Allah (kepadamu Wahai Muhammad), Engkau telah bersikap lemah-lembut kepada mereka (sahabat-sahabat dan pengikutmu), dan kalaulah Engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. oleh itu maafkanlah mereka (mengenai kesalahan Yang mereka lakukan terhadapmu), dan pohonkanlah ampun bagi mereka, dan juga bermesyuaratlah Dengan mereka Dalam urusan (peperangan dan hal-hal keduniaan) itu. kemudian apabila Engkau telah berazam (Sesudah bermesyuarat, untuk membuat sesuatu) maka bertawakalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang Yang bertawakal kepadaNya.” SURAH ALI IMRAN: 159

“KITA PPMS, PPMS KITA” adalah satu tema yang telah di amanahkan oleh Timbalan Presiden dan Timbalan Ketua Helwi untuk menjayakannya. Secara umumnya, Ia adalah bertujuan untuk mendekatkan ahli yang jauh dari ppms supaya terlibat dan menyertai PPMS secara langsung atau tidak lansung dengan aktiviti dan program PPMS. Antara tujuan lain selain dari tujuan di atas adalah:

  • Menanam rasa kebersamaan dan kerjasama ahli dalam menggerakkan misi, visi serta halatuju PPMS pada tahun ini iaitu “PASAK PERPADUAN, GEMPUR PERUBAHAN”
  • Memanfaat dan memperkasakan institusi BKAN sebagai persatuan yang bernaung di bawah PPMS dalam setiap majlis yang dianjurkan. Hingga ahli merasakan PPMS itu adalah BKAN dan BKAN itu adalah PPMS.
  • Mencari dan mengali di setiap pelusuk kota Syam, ahli PPMS yang masih jauh dengan PPMS dan BKAN dan berusaha untuk mendekati mereka.
  • Berusaha untuk menghilangkan segala mind set dan persepsi negatif ahli kepada PPMS dari segala kefahaman yang salah dan bercelaru.
  • Mengwujudkan suasana persaudaraan sesama muslim

Sebagai penutup, marilah kita sama-sama berdo’a dan mengharapkan agar apa yang telah dirancang diberkati oleh Allah S.W.T dengan dipermudahkan segala gerak kerja kita. Sesungguhnya Allah sahajalah yang sebaik-baik perancangan. Kerjasama daripada semua pihak amat dialu-alukan, semoga segala usaha yang bakal dicurahkan akan mendapat ganjaran yang berlipat ganda daripada Allah. InsyaAllah

Categories: KITA DAN ISLAM
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: