LAKSANAKAN KONSEP INTEGRASI DAN SINERGI


Sekarang PPMS sudahberusia 25 tahun, cogankata PPMS sangat keramat “Berilmu Beramal Berisriqamah”, visi PPMS sangat besar “kearah Melahirkan Generasi Ulama Negarawan” misi PPMS sanagt berat iaitu menjana tarbiah dan kebajikan buat ahli keseluruhan. Ini bermakna perjalanan PPMS sangat jauh dalam dan masih jauh.

Bagi penulis jauhnya perjalanan PPMS ini tidak ada noktahnya, mungkin samapi ia dibubarkan mengikut perlembagaan atau mungkin hingga hancurnya bumi ini tanda kiamat sudah tiba. Cuma penulis mahu meletakan jangkamasa panjang kepada perjalanan PPMS ini kepada 25 tahun, kerana beberapa sebab:

 • Bagi mencukupi umur PPMS 50 tahun, member makna PPMS sudah bergerak hampir setengah abad.
 • Generasi awal sudah dapat merasai hasil yang mereka benihkan dan menikmati hasil yang mereka tinggalkan. Kerana kebiasaan umur sepanjang ini, manusia sudah mendapat apa yang mereka inginkan.
 • Membawa PPMS keusia yang sangat matang dan sangat berpengalamn dalam dunia organisasi mahasiswa di timur tengah ini selepas PMRAM.
 • Menyedarkan PPMS supaya berjalan mengikut arus dan reality semasa. visi, misi dan ojektif yang ingin dicapai bukan untuk 2,6,8, atau 10 tahun akan datang, tetapiuntuk 25 tahunkemudian.
 • Dapat menjadikan 25 tahun kedua perjalanan PPMS ini sebagai kayu ukur untuk merencana dan merancang program pembangunan mahasiswa-wi, bagi mengeluarkan mahasiswa-mahasiswi yang mampu mengikut arus pada 25 tahun akan datang.

Oleh itu, PPMS perlu merangka plan cadangan bagi membawa bahtera PPMS menongkah arus ombak dan Bandai yang melanda. PPMS perlu sedar kekuatan PPMS ini terletak disetiap individu dari ahlinya.Dengan kekuatan dan sokongan dari ahli, ia dapat mengerakkan program pembangunan PPMS, menjana pendapatan PPMS, hubungan PPMS dengan semua pihak dan membawa nama PPMS di semua lapangan.

Ahli adalah sumber utama kepada PPMS. PPMS perlu mengambil berat soal untuk menguruskan sumber utama ini sebagai pemangkin buat PPMS masa datang.

PPMS mempunyai:

 • Ahli yang sederhana ramai, bilangan yang sesuai bagi sebuah persatuan yang sederhana kecil
 • Kepelbagaian latarbelakang ahli dan bidang pendidikan
 • Badan Kebajikan Anak Negeri (BKAN)
 • Badan kebajikan Anak Sekolah, PPMS adalah satu-satunya persatuan timur tengah yang menpunyai badan ini.
 • Tenaga luar yang boleh dirujuk iaitu Syukbah Thullabiah, Jabatan Penuntut Malaysia Jordan dan Kedutaan Besar Malaysia ke Syria.

Semua ini adalah kekuatan bagi PPMS dalam membawa PPMS buat masa akan datang. Cuma yang menjadi persoalannya, bagaimana kita mahu mengekalkan kekuatan kita ini?, bagaimanakah kita mahu meningkatkan prestasi kekuatan PPMS ini, dan apa yang paling penting bagaimana membawa PPMS 25 tahun akan datang bersama ahli secara keseluruhannya?. Semua persoalan ini boleh dijawab oleh kita semua sebagai seorang ahli, tetapi apakah asas dan panduan dalam kerja buat da tindakan kita?.

Mungkinsetiaptahunparapimpinan PPMSbolehmerangkaobjektifdantema yang ingincapaisecaraspesifik, tetapipenulisinginmengemukancadanganuntuk PPMS jadikaniasebagaipanduandanasasdalambertindakdanmerancang.

Dalam mengekalkan dan meningkatkan kekuatan PPMS buat masa akan datang, dua konsep dibawah ini boleh dijadikan sebagai cara bagi menyusun dan merangka program dan aktiviti PPMS buat masa akan datang.

 • Kosenp Integrasi: Digabungkan atau dipadukan dengan baik dan,
 • Konsep Sinergi: Usaha sama antara individu dan organisasi yang hasilnya lebih baik berbanding jika dibuat secara bersendirian.

Konsep Integrasi


 Konsep Sinergi

Konsep integrasi dan sinergi boleh dipertimbangkan oleh PPMS. Konsep integrasi dan sigergi adalah sangat baik dan berkesan untuk digunakan oleh sesebuah organisasi yang berada dalam keadaan terdesak dan tidak stabil dari sudut sumber tenaga manusia dan sumber kewangan bagi mengerakkan persatuan. Dari lambakkan persatuan kecil, tenaga yang digunakan, lebih baik ia digabung dan disatukan, dari kebanyakkan sumber kewangan, lebih baik ia dipusat dan digunakan oleh semua pihak.

Sebagai contoh, kita mempunyai beberapa individu yang mahir dalam bidang pembikinan sesuatu majalah, maka kit asatukan mereka dalam satu wadah dan ia dapat menghasilkan hasil yang sangat luarbiasa dan berterusan. Tidak berlaku, setiap BKAN dan BKAS masing-masing mengeluarkan majalah, hasilnya kewangan membazir, ramai tenaga terkorban, tidak berterusan hanya setahun sekali sahaja, tidak semua ahli mendapat manfaatnya dan banyakkan lagi kelemahan yang disengajakan.

Kaedah mengunakan konsep ini:

Menyedari kelemahan dan kekurangan yang dihadapi dan berusaha untuk mengatasinya dengan apa cara sekalipun.

 • Berusaha untuk mencari titik persamaan, tidak menjeling titik perbezaan.
 • Tidak sama sekali menyentuh perkara yang menjadi sensitiviti sesetengah pihak.
 • Bersikap terbuka dan jujur.
 • Memikirkan untuk member dan mendapatkan kebaikan bagi semua pihak.
 • Melihat masa depan bagi kesenangan dan kestabilan generasi yang datang
 • Membantu bagi perkara yang disepakati, bertoleransi bagi perkara yang tidak dipersetujui. Kerana semua perkara yang baik itu ada hikmahnya walaupun hati kecil kita kita benci dan tidak suka.

Moga dengan konsep yang penulis cadangankan ini, ia akan menjadi panduan bagi semua pihak, demi untuk melihat kebaikan generasi mendatang dan survival PPMS.

Sebelum akhirnya, saya ingin berpesan kepada semua untuk terus menguatkan pengorbanan terhadap perjuangan persatuan di timur tengah yang kita dukungi ini dengan kata-kata hikmah dari Syed Qutb :

“Apabila kita hidup hanya untuk diri kita, maka kehidupan ini amat singkat. Bermula dengan bermulanya kita dan berakhir dengan berakhirnya umur kita.Namun, sekiranya kita hidup untuk selain daripada diri kita, hidup kerana fikrah, sesungguhnya kehidupan akan menjadi panjang dan mendalam. Bermula daripada bermulanya manusia dan berakhir dengan luputnya manusia dari pada muka bumi ini.”

Advertisements
Categories: MINDA MUJAHID

MENYINGKAP TEMA “MEMBINA KEBERSAMAAN MENJANA KESATUAN”. Vol 3

Tema “Membina Kebersamaan Menjana Kesatuan” bukanlah perkara yang sukar dicapai dan diperolehi. Tidak memerlukan tempoh yang panjang dan tidak memerlukan dana yang besar. Cukup dengan semua masyarakat mahasiswa dibumi Syam ini memberi nilai dan merasa keberadaan mereka di Syam dan kepentingan kewujudan PPMS. Konsep faham sangat penting pada ketika ini.

Mengakui PPMS sebagai tapak untuk menyelesaikan segala permasalahan ahli dan menjadikan PPMS sebgai medan untuk memperolehi keperluan asas dalam diri seorang mahasiswa yang berpelajaran dan berorganisasi.

Pembahagian mahasiswa-mahasiswi yang telah penulis bahagikan di atas bukanlah menjadi penghalang utama untuk semua para penuntut dan ahli PPMS mencapai kesepakatan dan tindakan dan pemikiran, cukup sekadar sebagai panduan kepada gerakerja organisasi bagi kita menerima hakikat keadaan mahasiswa-mahasiswi kita dibumi Syam.

Juga sebagai hakikat yang perlu kita terima akan kepelbagaian mahasiswa-mahasiswi dengan tindakn yang positif dan menjauhkan perkara-perkara yang boleh menyentuh sensitiviti sesetengah pihak.

 Setiap pihak perlu berusaha untuk memahami setiap individu yang berada dibumi syam ini, mahasiswa pertama perlu memahami keadaan mahasiswa yang kedua dan ketiga, pihak kedua perlu memahami keadaan pihak pertama dan ketiga dan pihak ketiga perlu memahami keadaan kedudukan pihak pertama dan kedua.Setiap pihak mempunyai sudut atau bahagian yang perlu dijaga dan dicapai. Kita bertanggungjawab untuk menjaga dan mencapai apa yang perlu dicapaikan dari setiap sudut keberadaan kita itu.

Kerana Sabda Nabi s.w.a:

أنتم شعرة من شغور الإسلام

“Kamu adalah satu bahagian dari bahagian-bahagian yang ada dalam Islam, maka peliharalah dari musuh mencerobohinya”.

Setiap lapangan Islam perlu diisi oleh umatnya sendiri.kita adalah satu komuniti dari umat ini. Kita bertanggunjawab untuk menjayakannya demi kestabilan perjalanan Islam buat masa akan.

Setiap bahagian mahasiswa-mahasiswi kita mempunyai kekuatan yang tersendiri.Mahasiswa bahagian pertama menpunyai kehebatan dari segi ilmu turath yang mantap, mahasiswa bahagian kedua mempunyai kemahiran yang hebat dari segi organisasi dan mahasiswa bahagian ketiga mempunyai kehebatan dalam meletakan diri dimana-mana sudut yang mereka inginkan.

Sekiranya ketiga-ketiga kekuatan ini dapat:

 • Diintegrasikan: digabungkan atau dipadukan dengan baik dan,
 • Disinergikan: usaha sama antara individu dan organisasi yang hasilnya lebih baik berbanding jika dibuat secara bersendirian.

Cuba bayangkan kehebatan mahasiswa kita dibumi Syam ini.

Bentuk integrasi ini sangat mudah dilakukan oleh semua pihak, sekira semua pihak berusaha untuk memahami antara satu sama lain. Sebagai contoh penulis boleh penulis kemukan bagi menjayakan integrasi ini:

Kehebatan mahasiswa pertama:

 • Menjadi tenaga pengajar utama kepada mahasiswa-wi dibumi Syam ini bagi menyelesaikan masalah ahli dari sudut pembelajaran.
 • Tempat rujukan PPMS dalam merungkai segala permasalah dari sudut agama khususnya sudut Fiqh dan aqidah.
 • PPMS boleh memberikan tanggungjawab kepada mereka untuk membawa Pusat kajian ilmiah PPMS seperti Manhal PMRAM sekiranya ia ingin diwujudkan buat masa akan datang.

Kehebatan mahasiswa kedua:

Kehebatan kedua ini tidak perlu rasanya untuk penulis jelaskan kepada para pembaca sekalian, kerana perkara ini sudah sangat diketahui oleh semua pihak, khuasunya para ahli PPMS.Apa yang penulis ingin tekankan disini adalah para pemimpin PPMS perlu hebat dan cekap dalam menyusun program mengikut kehendak ahli dan keadan mereka serta cekap menyusun tenaga kerja manusia yang akan bekerja dalam setiap program. Orientasi PPMS adalah kebajikan dan tarbiah, oleh itu PPMS betanggungjawab untuk memberi hak ini kepada semua ahli tanpa mengira siapa mereka.

Kehebatan pihak ketiga:

 • Perlu memberikan partisipai yang sangat bagi kepada semua pihak, perlu berusaha untuk merapatkan pihak pertama dan pihak kedua.
 • Membantu menjayakan segala perancangan bagi pihak pertama dan kedua dalam segala tindakan dan perancangan.
 • Mengunakan semeksima mungkin kekuatan yang ada untuk membantu semua pihak.

Kenapa kita tidak pernah terfikir akan sirah yang telah ditunjukkan oleh para sahabat Nabi dalam meletakan diri mereka dalam semua lapangan Islam.

 • Abu Hurairah boleh kita ibaratkan sebagai golongan mahasiswa pertama, menjadi tempat rujuk bagi semua para sahabat, sehingga mendapat gelaran “Syeikhus Sohabah”.
 • Umar Al-khattab boleh kita ibaratkan sebagai golongan mahasiswa kedua, mengepalai urusan ummah ini dari sudut kebajikan, ekonomi, ketentaraan, pendidikan, pentadbiran dan lain-lain sehingga mendapat gelaran “Amirul Mukminin”.
 • Khalid Al-walid boleh kita ibaratkan sebagai golongan mahasiswa ketiga, masyhur dengan gelaran “Saifulislam” bagi ummah ini, membuka wilayah bagi memudahkan tugasan Abu Harairah menyampaikan ilmu kepada masyarakat, meluaskan pentadbiran Umar dalam misi mengeluarkan manusia dari kegelapan.

Rasanya tidak layak untuk penulis mengetogorikan para sahabat yang diredhi Allah ini, setiap mereka ini adalah manusia yang hebat di semua lapangan kerana meraka mendapat didikan dari Nabi, tetapi hanya untuk memahamkan kepada kita semua akan peripentingnya kehebatan-kehebatan ini digabungkan. Kerana ia akan menghasilkan satu keputusan yang luar biasa.

Kita mampu baggi menjayakan gabungan ini,bukankah umat ini perlu umat yang terbaik, kita wajib berusaha untuk mendapat title tersebut kerana ia adalah anugerah Allah kepada ummah ini. Semua kehabatan yang kita adalah adalah baik, bukankah menjadi lebih baik sekiranya ia diintegrasikan?kita perlu bersinergi dalam tindakan kita. Kita perlu ingat!!!, misi umat ini sangat besar dan perjalanan dakwah ini masih jauh, jadi berusahalah untuk menjayakan konsep integrasi dan sinergi ini dalam lapangan PPMS.

Apa yang paling penting, jangan kita lupa dan abaikan core sebenar kedatangan kita dibumi Syam ini. Kedatangan kita dibumi Syam ini adalah harapan dan amanah ummah.Ilmu turath yang yang kejap dan mantap menjadi priority utama untuk kita capai bagi memandu ummah kembali berpegang kepada acuan Islam yang sebenar.

Ilmu adalah teras dan asas bagi kita di sini, dengan ilmu ia dapat membezakan dengan mahasiswa-mahasiswi Islam di Malaysia dari segi pembawakan ilmu, keputusan yang dibuat, keyakinan dalam menyampaikan ilmu dan apa yang paling penting dapat menyelesaikan permasahalan ummah dengan efektif dan benar.

Ilmu turath yang mantap tidak dapat menjadi realiti bagi ummah ini dan tidak dapat memenuhi keperluan ummah sekiranya organisasi kita tinggal dan ketepikan dalam keberadaan kita dibumi Syam ini.Kerana organisasi adalah guru bagi kita mengenal tealiti perjalanan ummah.

Ilmu menjadi asas dalam menyediakan diri bagi memenuhi keperluan ummah ini, organisasi menjadi asas dan teras dalam membawa dan memandu ilmu mengikut reality ummah.

Kita bertanggungjawab untuk menjayakan semua visi dan misi ummah ini, oleh itu jangan abaikan satu bahagian dari bahagian dari agama ini.Kita perlu berusaha untuk memperbaiki setiap kelemahan yang ada dikalangan kita, menampal lubang-lubang yang terkoyak, menutup keaiban-keaiban yang sudah terpalit demi kemaslahatan kita bersama.

Berusahalah menjadikan PPMS satu persatuan yang dihormati oleh semua pihak dari sudut kemantapan ilmu ahli dan kecekapan ahlinya dalam berorganisasi. Berusahalah menjadi mahasiswa Syam yang menjadi harapan bagi menyelesaikan masalah ummah ini buat masa sekrang dan masa akan datang.

Moga artikel Menyingkap Tema “Membina Kebersamaan, Menjana Kesatuan” ini dapat menyingkap tirai realiti permasahalan mahasiswa bumi Syam dan kepentingan keberadan mereka disini.Memberi panduan untuk kita bergerak dan merancang.

mindamujahid 14/4/2011 khamis

Categories: MINDA MUJAHID

Alhamdulillah…bersyukur kepada Allah kerena Telah memudahkan urusan penulis dan teman-teman ahli Jawatankuasa Penggubal Perlembagaan PPMS sesi2011. Agak mencabar juga sebenarnya untuk membawa EGM kerana ia hanya  menumpukan kepada pindaanperlembagaan. banyak hujah dan pendapat yang diterima. tahniah buat mahasiswa-wi PPMS. Antum dan antunna ada kehebatan dan kekuatannya tersendiri.  Banyak penulis dapat dari EGM ini. Moga ia memberi manfaat kepada PPMS dan penulis secara peribadi.

Terima Kasih Khas buat sahabat-sahabat Ahli Jawatankuasa Penggubal:

 

 1. Ustaz Hairul Faizal Isa
 2. Ustaz Farid Faizul Othman
 3. Ustaz Hasan Husin
 4. Ustaz Luqmanulhakim Rezduan
 5. Ustaz Hazuanuddin Sofuan
 6. Ustazah Nurlina Abdullah
 7. Ustazah Siddiqah Abdul Majid

Terima kasih………Banyak yang penulis dapat dari kalian sebagai team dalam membuat draf perlembagaan PPMS yang baru ini. Antum mempunyai banyak sangat kelebihan. Moga kita semuamendapat ganjaran yang setimpal dariNya.

 

Muhammad Mujahid Mohd Mohtar

Pengerusi Ahli Jawatankuasa Penggubal PPMS sesi 2011

Categories: TAFSIRAN MINDA

MENYINGKAP TEMA “MEMBINA KEBERSAMAAN MENJANA KESATUAN”. Vol 2

04/04/2011 1 comment


Siri kedua

Selepas mengamatinya dengan baik dan melihat perjalanan sejarah keberadaan mahasiswa-mahasiswi dibumi Syam ini. Penulis mendapati beberapa perkara yang mungkin menjadi sebab kenapa tema ini menjadi pilihan pada sesi ini:

Pertama: Keadaan geografi yang tidak mungkin bumi Syam menerima lambakkan kedatangan mahasiswa/wi Malaysia untuk belajar dan mendalami ilmu seperti di Mesir dan Jordan.

Hakikat yang yang penulis lihat kenapa perkara ini berlaku adalah kerana:

 • Keadaan pemerintah dan politik Syria dalam keadaan kurang stabil dan masih ditahap membangun. Ruang diplomasi yang agak tertutup . Terlalu berjaga-jaga dan berhati-hati dari ancaman dan menerima pihak luar dalam Negara dan pemerintahan.
 • Institusi  pendidikan yang sangat sedikit, tidak maju, tidak sistematik dan tidak diktiraf oleh kerajaan pemerintah dan kerajaan Malaysia. Adalah sebab mahasiswa Malaysia tidak ghairah untuk datang belajar di sini.
 • Sikap melihat sebelah mata oleh pihak kerajaan Malaysia terhadap institusi dan sistem pengajian di Syria. Janji kosong untuk mengiktiraf, hanya untuk menyedapkan telinga mahasiswa sahaja.
 • Hanya manusi pilihan sahaja yang layak untuk belajar dan menuntut dibumi Syam ini. Manusia yang mengharapkan keberkatan dan ilmu sahaja layak mendiami bumi ini, jadi setiap tempat yang terbaik itu, pasti sedikit manusia akan mendapat manfaatnya.

Kedua:  Kepelbagaian latar belakang pendidikan mahasiswa/wi yang menuntut dibumi Syam ini dan kejumudan dalam berpersatuan serta mengetepikan kepentingan pengajian.

Ada penuntut yang datang dari sistem aliran pondok yang menjadikan bidang pengajian sebagai objektif utama kedatangannya, dari aliran sekolah menengah atau kolej yang mempunyai kecendurungan untuk menceburkan diri dalam bidang organisasi dalam masa yang sama ingin memantapkan diri dengan ilmu dan ada yang datang dari aliran separa sistem dari kedua-kedua sistem tadi.

Golongan pertama banyak menumpukan masa dan kehidupan mereka kepada pengajian dan talaqi di masjid dan rumah syeikh. Menjadikan persatuan untuk menyelasaikan urusan “rasmi” mereka sahaja. Kerana sistem yang mereka perolehi tidak didedahkan dengan istilah organisasi dan persatuan. Jadi Mungkin ada alasan mereka yang tersendiri.

Bukan tujuan penulis untuk menuding jari kearah mereka, Cuma hanya mahu ajukan soalan kenapakah tidak boleh mereka memberikan khidmat lain kepada persatuan? Kalau mereka tidak tahu untuk mengurus organisasi atau kewangan, adakah mereka juga tidak tahu untuk membuka kitab nahu matan Al jurumiah di PPMS untuk ahli PPMS yang masih banyak lagi jahil dengan ilmu alat ini?

Kalau ditanya kepada mereka: “kenapa anta tak join persatuan?”..

Akan dijawabnya “ana tak minat, ana tak pandai, dan paling berani lagi jawapan adalah “asyik persatuan jer, datang sini tujuan nak belajar bukan persatuan, kalau macam tu sampai bila nak pandai?…

Golongan kedua adalah kebanyakan yang memberi khidmat masa, wang, dan keringat kepada PPMS. Bak kata orang merekalah yang paling banyak berkhidmat kepada persatuan. Sehingga mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang pelajar kerana terlampau tumpu kepada PPMS. Kebanyakan mereka ini tidak diiktiraf dari sudut keilmuan dan kefaqihan tapi dari sudut oraganisasi dan persatuan merekalah tunjangnya.

Meraka kebiasaanya menjadi kordinator sesuatu program, dalam masa yang sama mereka adalah exco PPMS, ahli yang mengikuti program ppms, meraka yang bertanggungjawab atas urusan ahli dan lain-lain sehingga akademik mereka tergadai. Di university mereka mungkin cemerlang, hakikat untuk berkongsi dan menyampaikan ilmu mungkin tidak secemerlang di dalam kelas.

Kalau ditanya kepada mereka, “kenapa anta-anti tumpu sangat persatuan ini, cukup-cukuplah..tumpu pengajian pula”.

Mereka akan atau pasti menjawab: “kalau ana tak buat urusan persatuan ini, sapa lagi yang akan buat? Nak harapkan orang lain…alamatnya dak da programla PPMS”.

Golongan terakhir adalah golongan yang dianggap sederhana dalam mengambil persatuan dan pengajian. Setengahnya ia boleh memberikan impak kepada persatuan kandang-kadand tidak. Terletak kepada mereka dalam menyusun penumpuan dalam kedua-dua bidang. Mereka sering dilihat di tempat-tempat program anjuran PPMS, dan mereka sering juga dilihat di tempat-tempat pengajian. Tapi golongan ini sangat sedikit dan terlalu sedikit.

Kebiasaan mereka mengabil persatuan untuk timba pengalaman baru, mahu bermasyarakat dengan ahli, mengambil thaqafah dan feadah dari PPMS. Jarang untuk menjadi kordinator kepada sesuatu program.

Ketiga:  kepelbagaian ideologi pemikiran

Sejarah silam mahasiswa Syam sangat mencorak perjalanan generasi sekarang. Tetapi ia bukanlah menjadi ukuran mahasiswa Syam tidak bersatu dibawah PPMS. Generasi sekarang sudah tidak melihat kepelbagaian sekolah sebagai penghalang utama untuk bersatu dan bekerja di persatuan. Sikap Taasub dan Assobiyyah terhadap sekolah sudah berlalu seperti berlalu sejarah generasi yang terdahulu.

Pengajaran dari perjalanan generasi terdahulu perlu diambil perhatian supaya generasi baru ini tidak memikul bangkai hidup yang sama. Perkara ini bukan lagi menjadi permasalahannya, sekarang yang menjadi permasalahanya adalah sikap memberi komitmen kepada pemimpin persatuan, mereka melihat siapa yang menjadi pimpinan bagi sesuatu sesi tersebut sebagai asas untuk memberikan kerjasama dan kepatuhan

Ketiga-tiga perkara ini adalah menjadi faktor utama kenapa tema ini dipilih oleh PPMS pada sesi ini. Kerana kesemua perkara ini menghasilkan satu natijah yang sama dan saling membenarkan antara satu sama lain yang mengheret PPMS kepada masalah yang sangat meruncingkan iaitu TKM. Kekurangan tenaga kerja manusia dan tenaga kerja mahir dalam membawa bahtera PPMS.

Inilah rasanya yang ingin dibina oleh PPMS dalam pentadbiran pada sesi ini. Berusaha membina binaan manusia secara maknawi yang menyeluruh dari sudut mentaliti, persepsi, sikap dan sifat yang adalah dalam diri setiap ahli PPMS.

Tidak semua mentaliti, persepsi, sikap dan sifat manusia betul dan baik seperti mana yang dikehendaki oleh PPMS dan Islam. Kerana mentaliti, persepsi, sikap dan sifat adalah perkara yang maknawi, yang susah diukru dan dinilai, maka cara untuk mengubah juga perlu kepada perkara yang maknawi. Mahu membawa mentaliti, persepsi, sikap dan sifat mengikut acuan yang sebenarnya, PPMS sebagai pemandu dan perubahnya.

Bagi merungkai jalan penyelesaian kepada beberapa permasalahan diatas, penulis akan sambung pada bahagian kedua nanti.

Sambungan seterusnya pada bahagian kedua…tunggu

Categories: MINDA MUJAHID

MENYINGKAP TEMA “MEMBINA KEBERSAMAAN MENJANA KESATUAN”

Berusaha untuk menyingkap dan memahaminya mengikut kehendak PPMS sesi ini.

Siri Pertama

Tema adalah subjek yang menjadi sesuatu dasar dalam pembicaraan dan tindakan. Satu gagasan yang, bersifat jangka masa pendek dalam sesebuah organisasi untuk mencapai apa yang diingini dan harapkan dalam sesbuah sesi penadbiran.

Pelbagai tema dirangka pada setiap tahun untuk mengajak ahli untuk mengenal dengan lebih dekat apa yang inginkan oleh PPMS pada sesuatu sesi itu. Mengajak ahli secara keseluruhan untuk menghayati serta berusaha untuk merealisasikannya dalam sesi tersebut dengan jayanya.

Ramai dari kita sangat tidak mengambil berat soal tema persatuan bagi sesuatu sesi tersebut, tema bagi penulis sangat penting bagi penulis. Kerana dengan tema tersebut kita dapat mengetahui banyak perkara yang tersurat dan tersirat disebalik sesuatu persatuan tersebut khususnya PPMS.

Kita dapat mengetahui apa yang ingin dicapai oleh sesuatu  persatuan itu pada sesi tersebut dan apa yang ingin diberi perhatian dalam  gerakerja organisasi persatuan tersebut.

Tema sentiasa berubah pada setiap tahun bagi sesuatu persatuan atau organisasi tersebut, kerana berubahnya tujuan yang ingin dicapai dalam pentadbiran sesuatu sesi. Tema juga menunjukkan prestasi secara kasar yang sudah dan akan dicapai oleh sesuatu organisasi tersebut buat masa sekarang dan akan datang.

Menetapkan sesuatu tema dalam sesebuah persatuan itu jangan dipandang enteng dan ringin baik bagi pimpinan pada sesi tersebut mahupun ahli, kerana kita semua adalah dipertanggungjawabkan untuk merealisasi dan menjayakannya. Kejayaan sesuatu tema itu tersebut terletak dibahu kita semua samada yang memimpin dan yang dipimpin.

Kerana tema yang realistic disertkan dengan objektif yang ingin dicapi, kayu ukur yang boleh diukur, gerakerja yang berbentuk spesifik dan pantau yang berterusan. Semua ini dilakukan oleh para pimpinan dan hanya perlu faham dan membantu untuk mencapainya dalam aktiviti yang dianjurkan.

PPMS sesi 2011 ini tampil dengan satu tema yang sangat baik bagi membawa PPMS kepada 25 tahun kedua pertubuhan. “Membina kebersamaan menjana kesatuan” menjadi tema pilihan PPMS pada sesi ini. Tema yang dibentuk selepas menilai dan melihat semula 25 tahun pertama perjalanan PPMS pada sesi-sesi yang lalu. Tema yang dilhat sangat biasa tapi mengandungi matlamat besar yang ingin dicapai.

Secara peribadi penulis melihat tema yang dibentuk oleh PPMS ini membawa beberapa maksud:

Pertama: Ingin membina sesuatu yang sudah roboh dengan binaan ma`nawi dengan kukuh lagi utuh atau memperbaharui binaan yang masih belum utuh dan kukuh.

Kedua: Mengajak untuk bersama dalam  semua tindakan dan gerakerja dalam organisasi. Memberikan perasaan yang sama kepada semua orang untuk merasai apa yang dirasai oleh PPMS dalam membawa PPMS buat masa akan datang.

Ketiga: Memperkasakan kekuatan dan semangat dalam gerakerja berpasukan.

Keempat: Membentuk pasukan atau teamwork yang kuat dalam membawa visi dan misi PPMS pada sesi ini. Menjadikan semua ahli berperanan sebagai pemain dalam semua lapangan mengikut kemampuan dan minat.

Membina sesuatu mestilah kerana ada Sesuatu yang runtuh atau ingin meroboh sesuatu yang sangat tidak  disenangi dan membina dengan yang lebih baik. Kerana membina dan merobohkan sesuatu ini adalah salah satu dari ciri-ciri agama Islam yang sepuluh iaitu ‘Inqilabiyyah’.

Islam merobohkan kejahilan dengan membina keilmuan, kebatilan dengan kebenaran, kegelapan dengan cahaya. Begitu juga dengan tema PPMS ini. Apa yang menjadi persoalan di benak pemikiran penulis, apakah yang ingin dibina dan apakah yang ingin diroboh oleh PPMS?.

p/s: Penulis akan huraikan dengan lebih panjang lebar dalam siri kedua akan datang.

 

Categories: MINDA MUJAHID

Itulah Sifat ilmu

 

Selepas empat bulan penulis berada di tahun empat, banyak kekurangan dan kelemahan yang penulis temui dalam diri ini. Bermula dari kelemahan dalam berorganisasi hinggalah memberikan penumpuan dalam bidang pengajian yang menjadi teras atau core kedatangan penulis di sini.

Kelemahan demi kelemahan yang penulis perolehi selepas penulis membuat sedikit post mortem kepada diri ini, menyedarkan penulis akan amanah yang besar yang harus dipikul bila pulang ke Malaysia nanti masih sangat jauh untuk dicapai. Dibandingkan keberadan penulis dibumi ilmu ini, sangat jauh untuk dinilai dan dikira ilmu yang penulis perolehi.

Biasala kita berada ditahun empat ini baru kita terasa sangat akan kekurangan dan kelemahan diri, waktu ini lah kita nak pulun dan nak dapat semua benda, ana pun pernah rasa macam anta rasa juga” inilah respon sahabat penulis ketika mana penulis meluahkan kerisauan yang bermain dibenak penulis.

“Sempat k…..? soal hati kecil penulis dengan mengambil kebenaran akan isi respon sahabat tadi.

Banyak perkara yang berlaku, semua perkara tersebut menginsafkan penulis akan kelemahan dan kekurangan diri ini. Khususnya dalam bidang ilmu dan pengajian. Pernah suatu ketika penulis bertanyakan kepada seorang guru penulis..

“kenapa susah sangat kita memperolehi ilmu dan mempraktikkannya”

Jawab sang guru dengan mudah, dengan menaqalkan kata-kata Qhadi Khalil:

العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كله

Tiadalah memberikan ilmu itu sebahagiaannya melainkan apabila memberikan seluruh diri kamu kepadanya

Tambah guru penulis lagi…

itulah sifat ilmu, ia sangat cemburu, cemburunya melebihi cemburu seorang isteri apabila melihat suaminya bersama wanita lain, walaupun wanita tersebut teman rapat isterinya…”

Mujahid…anta kena ingat, itu sifat ilmu, tempat nak simpan ilmu itu pun ada sifatnya yang tersendiri”.. Tambah guru penulis lagi

“Apa tempat simpan ilmu tu ustaz dan apa sifatnya” soal penulis dengan penuh minat walau ayat kepada persoalan penulis ini agak skema

“Hati adalah tempat simpan ilmu, dan sifatnya ada dua, pertama: ia sangat sensitive dengan perkara maksiat, adakah anda ingat kata-kata Waqi` kepada anak muridnya Syafie, apabila Syafei mengadu akan kesusahan dalam menhafal dan mengingat?” soal sang guru secara tiba-tiba.

“Ana ingat” . Jawab penulis secara spontan

“Kalau anta dah ingat okla, tak perlu la ana ulang balik, kedua: sifat hati ini adalah ia tidak boleh menerima dua perkara dalam satu masa berdalilkan firman Allah:

“Diperintahkan Dengan Yang demikian kerana) Allah tidak sekali-kali menjadikan seseorang mempunyai dua hati Dalam rongga dadanya;

“Oleh yang demikian anta kena pandai-pandailah bagi masa antara menutut ilmu dengan aktiviti-aktiviti yang lain, sekadar itu ja yang boleh ana cakap”. Respon guru penulis  mengakhiri kata-katanya dengan jawaban yang masih belum terjawab mengikut kehendak dan kemahuan penulis.

Penulis tinggalkan nasihat guru penulis ini kepada para pembaca sekalian untuk difahami dan dihayati dengan baik, apa yang penulis perolehi dari kata-kata nasihat di atas mungkin berlainan dari apa yang para pembaca perolehi dan fahami. Mudah-mudahan ia ada manfaat kepada diri ini dan para pembaca sekalian, khususnya mereka yang berada di tahun empat dan tahun akhir dibumi syam ini.

Marilah sama-sama kita berusaha untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan, masa terus dan akan terus berlalu, ambillah kesempatan dan peluang yang berbaki dengan baik. Moga kita tidak menyesal di kemudian hari. Waktu masih ada untuk kita berusaha…………..

 

Categories: TAFSIRAN MINDA

Apa Hasil Kita buat Ummah ini?

Buku yang biasa bagi sebahagian kita, tapi inilah hasil mereka buat ummah ini. bukti kecintaan mereka buat umat terpilih ini…teruskan usahamu wahai sahabatku

Syabas dan tahniah penulis ucapkan kepada sahabat senior penulis Ustaz Mohd Faiz Tanzizi Abdullah Penuntut tahun 1 Universiti Mu`tah Jordan kerana dapat menghasilkan sebuah buku ilmiah yang bertajuk “HIMPUNAN 50 FATWA ULAMA TENTANG AQIDAH Siri 1 dan 2”. Buku yang cukup penting menjadi keperluan kepada masyarakat dan mereka yang ingin mencari kebenaran dalam soal aqidah dan pegangan hidup.

Buku ini adalah hasil tangan kedua sahabat-sahabat penulis yang mendapat pendidikan di Muassasah Darul Ulmu. Buku yang pertama berbahasa Arab yang ditulis oleh sahabat dan ustaz penulis juga iaitu Ustaz Salman Maskuri, penuntut M.A Universiti Al-Azhar. Buku yang diterbitkan pada tahun 2005, yang membicarkan soal hal ehwal kubur dan Alam Ghaib (seingat penulis).

Apa motif sebenar penulis menulis dan menceritakan sedemikian, kerana penulis secara peribadi sangat iri hati kepada mereka kerena mampu mengeluarkan hasil dan kajian ilmiah mereka buat tatapan dan panduan bagi masyarakat. Kenapa mereka boleh kita tidak boleh? Adakah kita tidak berilmu dan tidak tahu menulis serta berusaha untuk memgeluarkan hasil buat tatapan ummah? Terlalu banyak persoalan yang berlegar di pemikiran penulis berkaitan dengan perkara ini.

Penulis dan mahasiswa/wi Syria pernah dicabar oleh Timbalan Presiden Pas Ustaz Nasarudin Mat Isa ketika kunjungan beliau ke Syria sebulan yang lalu (hanya orang yang menghadiri majlis ramah mesra sahaja yang tahu, dan yang tercabar sahaja akan berusaha menerima cabaran). Beliau mencabar mahasiswa/wi khasnya PPMS untuk menghasilkan bahan-bahan ilmiah buat tatapan masyarakat Islam di Malaysia. Kerana berdasarkan pengetahuan beliau, beliau tidak pernah melihat hasil kajian yang dihasilkan oleh penuntut Syam. Cabaran ini penulis ambil dengan minda dan tindakan yang positif.

Penulis secara peribadi melihat perkembangan dan penghasilan bahan-bahan yang berbentuk ilmiah sangat kurang dan sangat-sangat di bumi Syam ini, kalau kita mahu bandingkan sahabat-sahabat kita di Mesir (penulis tidak bermaksud untuk kita menubuhkan manhal seperti pmram, tapi kalau boleh lagi bagus) sahabat kita di Yaman. Jordan dan lain-lain.

Kita para penuntut dibumi Syam, dan mengambil ilmu dari para ulamanya, tapi adakah kita pernah terfikir, ulama Syam la antara ulama yang paling banyak dalam dunia menulis dan menghasilkan buku-buku ilmiah dan rujukan, serta ia di guna pakai oleh kebanyakan negera umat Islam dan Negara bukan Isalm. Seperti Dr Wahbah Zhuhaily, Dr Ramadhan Buoti, Dr Mustafa Bugha dll. Sepatutnya kita yang menuntut dengan ulama-ulama Syam, kita perlu sampaikan apa uang kita perolehi dari mereka, paling kurang dengan menulis dan meghasilkan bahan-bahan ilmiah.

Luah ini bukan penulis tujukan kepada penuntut-penuntut ilmu di bumi Syam, tetapi adalah kerana merasa kecawa dan ari hati kepada para alim ulama dan sahabat-sahabat yang menghasilkan buku. Bagi pandangan penulis, sekiranya sesuatu bangsa itu tidak menghasil sesuatu perkara yang berbentuk ilmiah dan thaqafah, kita boleh tahu sejauh mana tahap pembacaan bangsa itu. Kerana membaca datangnya dari penulis yang dihasilkan, dan penulis datangnya dari pembacan yang banyak dan mendalam. Cuba kita fikirkan, penuntut ilmu di bumi Syam kurang mengeluarkan bahan bacaan, maka bagaimankah tahap pembacaan mereka, dan bagaimanakah tahap penulis mereka? Fikir dan renungkan…

Di sempatan ini, penulis mengharapkan para sahabat mendoakan penulis, supaya penulis dapat mengikut jejak langkah para ulama Syam dalam menghasilkan banhan-bahan ilmiah buatv tatapan masyarakat dan menjadu bekalan diakhirat kelak.kita mampu sebenarnya……….kalau kita lemah semangat, renunglah persoalanan ini “Apa hasil Kita Buat Ummah ini”?

 

 

 

Categories: MINDA MUJAHID